Illustrations

PAMELA LINDGREN DESIGN STUDIO

Snacka om personcentrerad vård –

I samarbete med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har jag tagit fram humoristiska illustrationer av vanliga föreställningar och myter om personcentrerad vård och omsorg för att stödja samtal om personcentrerad vård och omsorg.

Illustrationer av Pamela Lindgren